Neplata amenzilor de circulaţie va atrage suspendarea permisului de conducere

În conformitate cu legea privind transparenţa decizională, M.A.I. a publicat un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.

Reglementarea propusă abrogă dispoziţiile constatate neconstituţionale de către Curtea Constituţională şi propune câteva modificări şi completări ce se referă în special la autovehiculele înmatriculate în străinatate, posesorii de permise de conducere străine şi alte detalii mai mult sau mai puţin importante. Ce mi-a atras atenţia este propunerea prin care se va introduce sancţiunea suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule în cazul nerespectării obligaţiei de a achita amenda contravenţională în termenul prevăzut de lege. Mai simplu spus, cei ce nu vor plăti amenzile rutiere se vor alege cu suspendarea permisului de conducere

Concret, propunerea sună exact aşa:

După articolul 103 se introduce un articol nou, 103ind1, care va avea următorul cuprins:
Art. 103ind1(1)Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce autovehicule intervine de drept în situaţia în care conducătorul de autovehicul sau tramvai sau, după caz, proprietarul vehiculului ori deţinătorul mandatat nu face dovada achitării amenzii contravenţionale aplicate ca urmare a nerespectării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, în termen de 90 de zile de la data comunicării procesului verbal.
(2)Suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule prevăzută la alin.(1) încetează în următoarele situaţii:
a) la data prezentării dovezii achitării amenzii la sediul serviciului poliţiei rutiere pe raza căruia a fost săvârşită fapta;
b) la data achitării amenzii contravenţionale în condiţiile art. 28 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
c) în termen de 10 zile de la data transmiterii dovezii achitării amenzii printr-o altă modalitate decât cele prevăzute la lit. a) şi b) la serviciul poliţiei rutiere pe raza căruia a fost săvârşită fapta.

După alineatul (7) al articolului 109, se introduce un nou alineat, alin. (7ind1), care va avea următorul cuprins:
(7ind1) Odată cu constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzii, în situaţia în care plata acesteia nu se face pe loc, agentul constatator completează în procesul verbal şi înştiinţarea de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule.

De asemenea, conform proiectului persoanele cu domiciliul sau reşedinţa în România, care conduc pe drumurile publice un vehicul înmatriculat în alt stat, vor prezenta, la cererea poliţistului rutier, pe lângă documentele prevăzute de lege în prezent şi un document doveditor al titlului cu care este deţinut vehiculul tradus în limba română.

Totuşi nu trebuie să uitaţi că deocamdată toate acestea sunt numai în stadiul de propuneri. Deci nu există certitudinea că vor fi adoptate de guvern şi se vor regăsi în următoarea modificare a Codului Rutier.

3 thoughts on “Neplata amenzilor de circulaţie va atrage suspendarea permisului de conducere”

    1. Este numai o propunere. Mai trebuie să parcurgă întreg procesul legislativ, cu modificări şi completări sau chiar poate fi respins în întregime acest proiect.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *