O nouă modificare a Codului Rutier

Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice un nou proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice aprobat prin Hotarârea Guvernului nr.1391/2006.

Prin proiect se propune:
– eliminarea reglementărilor distincte pentru categoria mopede, ca urmare a introducerii acestora în categoria autovehiculelor;
– armonizarea reglementărilor referitoare la categorii sau subcategorii de vehicule cu prevederile legale în vigoare referitoare la noile categorii de vehicule;
– stabilirea condiţiilor ce trebuie să fie îndeplinite de persoanele ce doresc să se înscrie la unităţile autorizate pentru pregătirea teoretică şi practică în vederea obţinerii permisului de conducere;
– modificarea reglementării privind posibilitatea efectuării cursurilor practice de învăţare a conducerii unui vehicul pe drumurile publice înaintea împlinirii vârstei minime prevăzute pentru obţinerea permisului de conducere;
– recunoaşterea competenţei conducătorilor auto care au absolvit cursurile unei unităţi de învăţământ preuniversitar autorizată/acreditată pentru calificarea profesională de conducător auto, de a conduce pe teritoriul României vehicule din categoria C şi CE înaintea împlinirii vârstei de 21 de ani.
În cazul schimbării numelui, la preschimbarea permisului de conducere se va elimina obligaţia de a prezenta pe lângă actul de identitate şi documentul care face dovada schimbării numelui.
Va exista posibilitatea efectuării cursurilor practice de învăţare a conducerii unui vehicul înainte de împlinirea vârstei minime prevăzute pentru obţinerea permisului de conducere.
Se va institui o normă tranzitorie referitoare la situaţia candidaţilor care au fost declaraţi „admis” la proba teoretică, dar nu au finalizat încă examenul pentru obţinerea permisului de conducere, precum şi o normă referitoare la situaţia candidaţilor la examenul pentru obţinerea permisului de conducere din categoria AM, care fac dovada că au absolvit un curs de legislaţie rutieră în cadrul unei unităţi autorizate de pregătire a conducătorilor de autovehicule, anterior datei de 19 ianuarie 2013.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *